امروز : 1
ديروز : 6
ماه : 207
 
استفاده از راهکارهای از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی اصفهان
با سلام اخوت پور هستم مدیر بازاریابی و تبلیغات تامین سرمایه امین. این شرکت به عنوان اولین و یکی از بزرگترین شرکت های تامین سرمایه در ایران آمادگی دارد همایشی رایگان و اختصاصی برای اعضار اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص استفاده از راهکارهای از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی اصفهان را برگزار کند. همچنین در حاشیه این نشست امکان برگزاری کارگاههای با موضوعاتی چون آشنایی با ابزار